Pucklauget

av Kjetil Garvik 28.januar.2015
Pucklauget er etablert for å være et talerør for bedriftene i Oilers' samarbeidsnettverk.

Laugets mandat er

  • å være en sparringspartner til markedsavdelingen i Oilers.
  • å bidra med evaluering og utvikling av årlige aktivitetsplaner.
  • å bidra til erfaringsutveksling mellom samarbeidsnettverket og Oilers.

Lauget består av åtte representanter. Lauget velges for to år om gangen.

Eirik Arntsen – Norengros Kjosavik AS

eirik.arntsen@norengros.no

Samarbeidspartner siden 2011- For Norengros Kjosavik er det viktig å støtte opp om de lokale flaggskipene på idrettsfronten. Med sitt store og aktive sponsornettverk er Oilers samtidig en av våre viktigste arenaer for B2B-arbeid.

 

Tone Bengtsson –  Q10 personell

tone@q-10.no

Har vært i nettverket siden 2007.

- Det har vært et helt bevisst valg fordi samarbeidsnettverket fungerer godt. Alle blir inkludert og det er lett å få nye relasjoner.Man får møte med andre sponsorer og det er mange treffpunkt I løpet av en sesong. I tillegg er ishockey som ramme, i DNB Arena, ikke feil!

Tord Løberg – Q10 personell

Tord@q-10.no

Har vært med i nettverket siden 2013.

- Q10-personell er med for å bygge gode relasjoner, i et vinnende miljø med samarbeidspartnere og kunder.

 

 

Trond Medhus – SVAFAS

Trond.medhus@svafas.no

SVAFAS har vært en Samarbeidspartner siden 2004.

- For SVAFAS er der viktig å samarbeide med organisasjoner som gir våre ansatte og kunder store øyeblikk og positive opplevelser. Stavanger Oilers er en lokal aktør som har de rette verdier og holdninger og vi er glade for å være en del av Norges beste samarbeidsnettverk.

 

 

Frode Breivik – ITM

frode.breivik@itm.no

TM har vært med i Oilers-nettverket siden 2007.

- Gjennom å være samarbeidspartner med Oilers får vi en unik mulighet til å dyrke relasjoner med kunder og leverandører i kombinasjon med en fartsfyllt og spennende idrett. Oilers tar samarbeidspartnerene på alvor, og sammen med den gode atomsfæren i DNB arena får vi gode opplevelser på hver kamp. Sammen er vi sterke!

Frode Larsen – Premiere Produkter

frode@premiere-produkter.no

Premiere Produkter begynte som sponsor i 2004/2005 sesongen.

- Vi var usikre og spente på hva dette ville gi oss igjen i og med at vi var ukjente med denne type nettverksbygging. 10 år etter er vi fortsatt med og handler og kjøp av andre i nettverket. Det kommer uansett ikke av seg selv, man må være tilsted på de tilstelninger som Oilers legger opptil og bli kjent med folk. For oss har det vært en suksess.

 

Tore Bernhof (tekst og bilde mangler)

Tbernh@oceaneering.com

Bjørn Ims (Tekst og bilde mangler)

bjorn@maximator.no

Nettstedet er utviklet av InBusiness
Design by GURU