Timeout

av Kjetil Garvik 30.juli.2014
Stavanger Universitetssykehus har sin egen losje i DNB Arena, gitt av Oilers ved innflytting høsten 2012. Timeout er et populært tilbud for sykehusets pasienter og pårørende, med fullt belegg både på kamper og andre arrangement i arenaen.

Timeout-losjen ligger staselig til ved siden av Restaurant Legenden. Skilleglass og spesielt tilrettelagt ventilasjon sørger for nødvendige krav til luftkvalitet for brukerne. (foto: Kjetil Garvik)

Prima utsikt for brukerne er med på å gjøre Timeout til et populært tilbud for pasienter og pårørende ved sykehuset. (foto: Kjetil Garvik)

Oilers samarbeider med Stavanger Universitetssykehus i flere sammenhenger. Her er Henrik Solberg sammen med sykehusets førskolelærer Marit Ekeland på besøk hos barn på isolat etter BamseBonanza 2014. (foto: Kjetil Garvik)

Nettstedet er utviklet av InBusiness
Design by GURU